Author: नारायण वाग्ले Genre:
Rating

पल्पसा क्याफेले नेपाली साहित्यमा एउटा तरङ्ग लयाएको छ। पत्रहरुमध्ये एउटी बालिकाको सानो कथा मात्रले पनि यो उपन्यास अमर बनेको छ।

Price : Rs 345/-

Comments are closed.

 • Contact

  162/102 Kalika Marg, Kalikasthan,
  Kathmandu, Nepal
  P.O. Box No. 8975 EPC 1269
  Tel: 977-1-4412395, 977-1-4412469
  Fax : 977 1 442 0891
  Email : nepalaya@wlink.com.np

 • Connect with us