Author: कुमार नगरकोटी Genre:
Rating

हेलो सरकार!

म योगमाया हुँ। नेपालको पहिलो विद्रोही नारी।

यो कथाका सम्पूर्ण घटनाहरुको म जिम्मा लिन्छु।

यो यदी अपराध हो भने अपराध नै सहि।

सजाय भोग्न तयार छु।

सक्छौ भने मलाई जेल्मा कोचीदेउ । पक्राउ आदेश जारी गर। सत्तामा हालिमुली गर्ने ओइ बुझक्कडहरु!

क्याच मि इफ यू क्यान।

Price : Rs 250/-

Comments are closed.

 • Contact

  162/102 Kalika Marg, Kalikasthan,
  Kathmandu, Nepal
  P.O. Box No. 8975 EPC 1269
  Tel: 977-1-4412395, 977-1-4412469
  Fax : 977 1 442 0891
  Email : nepalaya@wlink.com.np

 • Connect with us