Author: नविन जिरेल Genre:
Rating

किशोर उमेरमै मावोवादी छापामार बनेका जिरी नविन जिरेलको प्रत्यक्ष लडाइँमा होमिएदेखी लडाकु शिविरबाट बिदा हुंदासम्मका उन्को घटना वर्णनले गत दशकको नेपालको उथलपुथल बुझ्न सघाउंछ।

Price : Rs 295/-

Comments are closed.

 • Contact

  162/102 Kalika Marg, Kalikasthan,
  Kathmandu, Nepal
  P.O. Box No. 8975 EPC 1269
  Tel: 977-1-4412395, 977-1-4412469
  Fax : 977 1 442 0891
  Email : nepalaya@wlink.com.np

 • Connect with us