Author: नारायण सुबेदी Genre:
Rating

सांझ परेपछी भोलिको बिहान र बिहान भएपछी सांझ देख्न पाइने हो वा होइन भन्ने अविच्छिन त्रास अनी एउटा बन्दीगृहबाट निकालेपछी अर्को बन्दीगृहमा पुरयाइने होकी होइन भन्ने निरन्तर भय र भोगाइलाई केही दिनपछी मैले अक्षरहरुमा रुपान्तरण गर्न थालें।

Price : Rs 300/-

Comments are closed.

 • Contact

  162/102 Kalika Marg, Kalikasthan,
  Kathmandu, Nepal
  P.O. Box No. 8975 EPC 1269
  Tel: 977-1-4412395, 977-1-4412469
  Fax : 977 1 442 0891
  Email : nepalaya@wlink.com.np

 • Connect with us