कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी र "भरियाको भूगोल" अन्तर-संवाद - बेनी

Organizer:न्यु होराइजन आवासीय मावि

Venue: न्यु होराइजन आवासीय मावि, बेनी, म्याग्दी

04 May 2017

कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी र "भरियाको भूगोल" अन्तर-संवाद - बेनी

Poet Dinesh Adhikari discussed with the students and locals regarding his book and general literature.

बेनी - २१ गते बिहान ८:०० बजे न्यु होराइजन स्कुल