A Book Talk Event with Rabindra Mishra

Organizer:Nepalaya

Venue: David J Rusk Library, Thames International College, Kathmandu

25 Jun 2016

A Book Talk Event with Rabindra Mishra

Thames International College को पुस्तकालयमा पुस्तकप्रेमी विद्यार्थीहरूसँग 'खान पुगोस्, दिन पुगोस्' को प्रकाशक नेपालयले गरेको 'पुस्तक वार्ता' कार्यक्रम