Kumari Prashnaharu

कुमारी प्रश्नहरु

Durga Karki

दुर्गा कार्कीको पढाइ कानून हो, रूचि लेखन | साहित्य उनको उपासना हो जसमा कथा उनको आफ्नै शैली र शिल्पले सशक्त बन्छन् । उनको यो पहिलो कृति हो ।

FormatPaperback
ISBN (Paperback) 9789937932097
Pages 259
Language Nepali
Edition First
Genre Fiction(Fiction / Short Stories (single author))
Publication Date 21 Feb 2020
AuthorDurga Karki